Prijzen & Offerte

   

Indien u een prijs bij ons wilt opvragen, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

- Foto(s) van het dak (of bij nieuwbouw de werktekening)
- Het dakoppervlak in mē
- De huidige dakbedekking (bij bestaande bouw)
- Een idee rond de uiting die op het dak moet komen.

Aan de hand van de hierboven genoemde gegevens kunnen wij u inlichten over de verschillende mogelijkheden. Naar gelang uw eigen wensen kunt u dan voor de best passende oplossing kiezen.

Alle vragen rond offertes kunt u zich richten tot contactpersoon Eric Lijbers:

Lijbers Dakwerken
+31 (0)55 543 1475
info@lijbersdakwerken.nl